Şair iktisatçı Goethe-Mustafa Özel

Şair iktisatçı, fennî sünnetçi kadar kulağı tırmalayan bir tamlama. Şiir gibi ulvî bir sanatla, iktisat gibi kişisel çıkar anaforunu çözümlemeye çalışan kasvetli bir bilimi yan yana anmak, yakışır mı? Modern dünyanın en…

Adalet mülkün temeli değil

Mustafa  Özel Siyasetnâmelerde “hikâyet” başlığı altında verilen olayların, kurgusal mahiyetine vurgu yapılmaktadır. Bu olayların doğru olmasından ziyade, doğru olduğuna inanılmasının talep edilmesidir mühim olan. Modern zamanlarda ne bu idealist kurguya ne de…

Timsah sermaye

Mustafa Özel Bir timsahın içinde yaşadınız mı hiç? Gerçeküstü bir soruya benziyor, değil mi? Vallahi değil! Belki iki asırdır bir timsahın içinde yaşıyoruz. İlk bankalarımızı, demiryollarımızı, hatta Dolmabahçe Sarayı’nı bile timsahın karnında…

Para ve Roman – Mustafa Özel

Bir varmış bir yokmuş. Kane ya ma kane. Hebu, tune bu. Ruzi ruzgari. Once upon a time. Es war einmal. Türkçeden Arapçaya, Kürtçeden Farsçaya, İngilizceden Almancaya kadar, az çok anlar gibi olduğum…

Aklıkarışıklar için kılavuz – Mustafa Özel

Aklıkarışıklar için kılavuz – Mustafa Özel “İktisadî problem diye bir şey yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Manevî bir problem var yalnızca!” diyen E. F. Schumacher, kapitalizmin felsefî tabiatını sorgulayan çizgi-dışı bir…

Kahramanlara Değil, Velilere Muhtacız! – Mustafa Özel

Kahramanlara Değil, Velilere Muhtacız! – Mustafa Özel ‘Büyük Adamlar’ tarihin akışına yön veriyor olsalardı; yahut sonuçlar esas olarak, bu büyük adamların hükmettiği bir takım güçlü sistemlerin mantığına tâbi olsaydı, asıl işte o…

Savaş, Roman ve Hakikat

Savaş, Roman ve Hakikat – Mustafa Özel Savaşı en doğru kim anlatabilir? Asker, tarihçi, romancı… hangisi? Savaşı yaşayan mı? Bilim adamı mı? Kurgucu mu? Mustafa Özel Savaş ve Barış romanı üzerinden savaşın…

Medenî İnsan Çok Yer, İşitmez Olur!

Medenî İnsan Çok Yer, İşitmez Olur! – Mustafa Özel Hayy bin Yakzan’dan aldığım en önemli ders, insanoğlunun ayakta kalma çabası ile Yaratıcısına ulaşma çabasının birbirlerini tamamlayan, eşgüdümlü çabalar olması gerektiğidir… Mustafa Özel,…

Robinson Crusoe Kapitalizmi

Robinson Crusoe Kapitalizmi - Mustafa Özel Robinson’un hikâyesi, hatırlayacaksınız, babaya başkaldırı ile başlamıştı. Felsefî devrim gökteki babaya isyandı, siyasî devrimler tahttaki babaya. Robinson Crusoe, evdeki babayı da alaşağı etmenin ilk işareti gibidir.…

Hayy Robinson Cruose

Hayy Robinson Cruose – Mustafa Özel   Hayy Bin Yakzan ve Robinson Cruose için “Kaderleri baştan yazılan iki kurgu kahramanının hikâyesi” diyen Mustafa Özel, iki anlatımının özelinde Doğu’nun ve Batı’nın düşünce dünyasını…