Mustafa Özel: Din ve Girişimcilik

Tarihin motor gücü girişimcilerdir. Sadece iş adamlarını kastetmiyorum. Hepsi de birbiriyle ilintili olmak üzere, dinî, felsefi, ilmî, siyasi, askerî, iktisadi… girişimcilik kategorilerinden söz edebiliriz. Kapitalist çağda iktisadi girişimcilik bunların hepsinden baskınmış gibi gözükebilir. Özellikle de onun finansal kolu. Ama bilim ve felsefe alanlarında köklü çalışmalar olmasa, iktisadi girişimcilik hem verimsiz olur hem de meşruluk sorunu yaşar. Tek ayakla yürünmez! İktisadi girişimciler bu yüzden para kadar, bilgi ve meşruiyet peşinde koşageldiler. Yirminci yüzyılda “iktisadi mucize” gerçekleştirdikleri söylenen Almanya ve Japonya’dan iki tarihî örnek verelim.

Devamı Nihayet Dergi 43. sayısında…