Mustafa Özel: Bitcoin Çağında Para, Fiyat ve Adalet

Veda Hutbesi’nden iki net buyruk: 1. Canlarınız mukaddestir; Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyin! 2. Ribanın her çeşidi kaldırılmıştır; ilk kaldırdığım, amcam Abbas’ın ribasıdır. Ve Kur’an-ı Kerim’den iki net buyruk: Şeytan; 1. Şarap, 2. Kumar… yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Bunlar birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz (Maide, 90-91). Birbirinin ardınca zikredilen dört fiil: Cinayet/Riba, İçki/Kumar. İlk bakışta hiç de birbiriyle alakalı gibi gözükmüyorlar. Adam öldürmekle faiz arasında ne gibi bir münasebet bulunabilir? İçki ile kumar da birbirlerine benzemiyorlar pek. Her bekrî kumarbaz değil; her kumar oynayan da içki içmez. Allah ve Resulü bizi niçin bu denli şiddetle uyarmış ve özellikle bu fiilleri peş peşe sıralamış olabilirler?

Devamı Nihayet Dergi 42. sayısında…