Medenî İnsan Çok Yer, İşitmez Olur!

Medenî İnsan Çok Yer, İşitmez Olur! – Mustafa Özel

Hayy bin Yakzan’dan aldığım en önemli ders, insanoğlunun ayakta kalma çabası ile Yaratıcısına ulaşma çabasının birbirlerini tamamlayan, eşgüdümlü çabalar olması gerektiğidir… Mustafa Özel, Hayy bin Yakzan’ın ‘medeniyet’le sınanışını yazdı.