Vedat Ozan: Kokunun Dünyası

Söyleşi: İlker Şahin

İnsanlık, Aristo’dan bu yana “beş duyu” faraziyesini kabul ediyor. Şimdilerde bilim aslında daha fazla sayıda duyumuz olduğunu söylese de klişe hâlindeki listeyi hemen hepimiz “görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama” şeklinde sayıyoruz.
“Koku” duyusunun, duyular içinde farklı bir yeri var. Bazı tehlikeleri onun sayesinde fark ediyoruz. O olmayınca yediğimizden, içtiğimizden bir şey anlamıyoruz. Fark edilmek için ona hitap eden esanslar kullanıyoruz. Velhasıl, koku duyusu hayatımızda mühim bir yer işgal ediyor.
Vedat Ozan, “koku” konusunda, Türkiye’de akla gelen ilk isim. Yıllarca radyo programları yaptı, sayısız kez konuşmacı oldu, eğitimler verdi. Koku üzerine üç kitabı var, dördüncüsü yolda. Kendisiyle kokunun doğasını, insan için önemini ve kültür tarihindeki yerini konuştuk.

Devamı Nihayet Dergi 45.sayısında…