Batılı beyaz kadının hidayeti, “eski” Müslümanları neden mutlu eder?

Nazife Şişman Yıllar önceydi. Alman gelinler mühtedi kategorisinde değerlendirilmediği halde sinema filmi yapan genç bir delikanlının beraberinde getirdiği okumuş Alman kızının herkesin ilgi odağı olması ve onun zoraki tercümanlığını yapmak canımı sıkmıştı,…

Dikkatini Bana Ver

Bizim zamanımızda birine verebileceğimiz en önemli şey dikkatimizdi. Birini cezalandırmak istediğimizdeyse görmezden gelirdik...…

Ayın İçeriği

Romancının İntihar İlacı, Mustafa Özel Roman bireyle, birey romanla yaşıt. Birbirinden beslenen, mütekabil iki kurgu. Ve bu kurgulara dair en can alıcı tema, intihar. Bireyliğini, yani herhangi bir ilahî ve/veya içtimaî bütünün parçası…

Yokuşu Sevdiren Ağaçlar

Ev sahibi olma sevincimiz, eve gelenlerin daha selam vermeden sitemkâr, hatta hafif azarlayarak sarf ettiği bu cümleyle kısa sürede uçup gitti. Yokuş da yokuş hani… Çok uzun değil, ama insanı hele de idmanlı olmayanını…
1 15 16 17