Nurullah Koltaş: Der Beyân-ı Esfâr-ı Zheng He Paşa

İbn Battuta’nın Çin’i ziyaretinden yirmi iki sene sonra Yuan Hanedanı’nın yıkılıp yerine Ming Hanedanı’nın kurulacağını tahmin etmesi elbette ilk anda akla gelebilecek bir durum olmasa gerek. Hele bu yönetim değişikliğinin başrollerinden birini Çinli bir prense yardım eden Müslüman bir delikanlının, Zheng He’nin oynayacağını söyleseniz durum daha karmaşık bir hâle gelecektir. Bu delikanlının yirmi sekiz yılda deniz yoluyla Batı’ya doğru elli bin kilometreden daha fazla yolculuk ederek otuz küsur ülkeyi ziyaret etmesi, onu Çin tarihi bağlamında oldukça ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Söz konusu yolculukların dünyanın ırak diyarlarında İslam’ın yayılışına katkı sunma ihtimali bizi heyecanlandırmaya yeter de artar. Zira kıpır kıpır bir ruha sahip bizler için seyahat ve fütuhat daim iç içe gerçekleşen hadiseler. Bu sürgit şevkle nice erler ırak ve tekinsiz demeden düşüverir yollara.

Devamı Nihayet Dergi 43. sayısında…