Kütüphanede – Köksal Alver

Kütüphane, her mekân gibi özel. Bu mekânı anlamlandıran en mühim varlık ise kitap. Yalnızca kitap mı? Elbette değil. Bütün mekânları anlamlandıran insan, burada da başat bir aktör. Kütüphane, kitapla olduğu kadar insanla mukayyet, insanla kaim. Kitabı da kütüphaneyi de bir ruha ve manaya çeviren insan…