İş ilanı/sabır sebat testi – Fatma Barbarosoğlu

İş ilanı/sabır sebat testi – Fatma Barbarosoğlu

Ben sadece sabırlı insanlar ile çalışabilirim. Bir yoğurt imalathanesinden holdinge dönüşmemin mayasını böyle çaldım. Etrafımda daima sabırlı insanlar isterim. İyi bir dinleyici değilsin henüz. Dinlemek ile icra arasında doğru orantı vardır. Unutma… Fatma Barbarosoğlu, ‘bilirkişi’ belgelerinin tecrübe karşısında hiç bir değerinin kalmadığını bir iş görüşmesi hikayesi üzerinden anlatıyor.