Ahsen-i Takvimden Esfel-i Safiline Acıklı Bir Yürüyüş ya da Güzelliğin İdeolojisi

Ahsen-i Takvimden Esfel-i Safiline Acıklı Bir Yürüyüş ya da Güzelliğin İdeolojisi – Seyfettin Kurt

İnsanın güzellikle ilişkisi üç aşamalıdır: Güzel olma, güzelliği görme ve anlama, güzel eyleme. Güzel olma konusu tamamen vergidir, aprioridir; elimizden bir şey gelmeyen, çaresiz olunan bir alandır… Seyfettin Kurt ‘güzelliğin’ varlıkta ‘var’ olduğunu hatırlatarak bizi tefekkür dolu satırlara misafir ediyor.