Tahsin Görgün: Gayba iman, insanın özgürlüğünün teminatıdır

Röportaj: Nazife Şişman Alemin yaratılışı itibariyle kutsal olduğu, Allah’ın nurunun her şeye sirayet ettiği, meleklerle dolu bir âlem tasavvuruna sahipti Müslümanlar. Modern bilimsel tasavvur bu anlayışı nasıl etkiledi? Kuantum fiziğin tabiat anlayışımızı…