Tahsin Görgün: Gayba iman, insanın özgürlüğünün teminatıdır

Röportaj: Nazife Şişman Alemin yaratılışı itibariyle kutsal olduğu, Allah’ın nurunun her şeye sirayet ettiği, meleklerle dolu bir âlem tasavvuruna sahipti Müslümanlar. Modern bilimsel tasavvur bu anlayışı nasıl etkiledi? Kuantum fiziğin tabiat anlayışımızı…

Nazife Şişman: Anneliğin gizli ve aşikâr tarihi

Lseye gidiyordum, üst kat komşumuz benden birkaç yaş büyük bir yeni gelindi. Antalya’dan gelmişti ve ne bir akrabası ne de başka bir yakını vardı İstanbul’da. Bir müddet sonra bir bebeği oldu. Annem…

“Müslüman kadının hikâyesi”ni pazarlamak-Nazife Şişman

Pierre Loti’nin üç Müslüman kadın kahramanı konu alan Bezgin Kadınlar diye bir roman yazıp, kahramanlarının gerçek kişiler olduğu bilgisini bir tanıtım stratejisi olarak kullanmasından yaklaşık yüzyıl sonra, bezgin değilse de “ezilen” diye…

Hacda Las Vegas tecrübesi

“Hacda Las Vegas tecrübesi” Mekke’de Mescid-i Haram çevresinde, Kâbe’yi neredeyse bir nokta hâlinde bırakacak büyüklükte oteller inşa ediliyor. İsimleri burç, kule… 2017 yılında bir yenisi ilave olacak bu otellere: Ebrac Kudai. Tanıtım…

Sana “siz” diyebilir miyim?

İnşası tamamlanmamış, fiziki çevresi “yaşam alanı” olmayan bir şehir kültürü içinde yaşıyor, “kişisel mesafemiz”in sınırlarını zorlayan ulaşım araçları ile seyahat ediyoruz. Herkesin birbirine “sen” diye hitap ettiği, neredeyse sadece kumaş dükkânlarındaki tezgâhtarların…

21. yüzyılda genç olmak

Nazife Şişman Oson Welles’in şarkısındaki “Ben genç olmak nedir biliyorum, ama sen yaşlı olmak nedir bilmezsin” sözleri, insanın artık geleceğe değil de daha ziyade geçmişe bakmaya başladığı yaşlardakiler için teskin edici ifadeler.…

“Mülteci politikaları Ortadoğu stratejisinden bağımsız değil”-Akif Emre

Bugünün mülteci sorununun uluslararası siyaset ve ekonomi ile alakasını, bu sorunu yakıcı bir tecrübe olarak yaşayan İslam dünyasının bu bağlamdaki konumunu, İslam dünyası ve uluslararası siyaset alanında keskin gözlemleri ve derin analizleri…

Yüzün Manasını İmha Eden Endüstriyel Güzellik

Yüzün Manasını İmha Eden Endüstriyel Güzellik – Röportaj: Nazife Şişman Çocukların çok azı sokakta oynuyor, on yaşındaki kızların büyük çoğunluğu moda, makyaj ve saç konusunda takıntılı, büyük bir kısmı da kendini yeterince…

Batılı beyaz kadının hidayeti, “eski” Müslümanları neden mutlu eder?

Nazife Şişman Yıllar önceydi. Alman gelinler mühtedi kategorisinde değerlendirilmediği halde sinema filmi yapan genç bir delikanlının beraberinde getirdiği okumuş Alman kızının herkesin ilgi odağı olması ve onun zoraki tercümanlığını yapmak canımı sıkmıştı,…

Dikkatini Bana Ver

Bizim zamanımızda birine verebileceğimiz en önemli şey dikkatimizdi. Birini cezalandırmak istediğimizdeyse görmezden gelirdik...…