Dolmakalem Güzellemesi

Eşyanın Hikâyesi: Dolmakalem Güzellemesi – Ercan Yılmaz

Ercan Yılmaz, “İnsan, sevdiği insanların eşyasına benzer, onları kullana kullana. Ben de kendimi hep Pelikan dolmakaleme benzetirim.” sözlerini kullandığı dolmakalemini yazdı çünkü dolmakalem, ‘doluluk’tur ya da ‘doluluk’ dediğimiz şey dolmakalemle yaşanabilir ve dile getirilebilir ancak.