Aklıkarışıklar için kılavuz – Mustafa Özel

Aklıkarışıklar için kılavuz – Mustafa Özel

“İktisadî problem diye bir şey yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Manevî bir problem var yalnızca!” diyen E. F. Schumacher, kapitalizmin felsefî tabiatını sorgulayan çizgi-dışı bir iktisatçı. Üstelik, spekülatif düşünen, sadece kuramsal sorunlarla uğraşan bir insan da değil. Aksine, bütün dünyayı insanî bir iktisadî faaliyete (“hayırlı bir çalışmaya”) davet eden bir ahirzaman münadisi. Mustafa Özel, Schumacher’in Aklıkarışıklar İçin Kılavuz başlıklı eserinin izinde bizi modern duruma itiraza davet ediyor.