Mustafa Özel: Romanbilimsiz Kapitalizm, Romantarihsiz Ulus Anlaşılamaz!

Bir romanı neden okuruz? Ahir zamanda olup bitenden haberdar olmak için mi, yoksa hayatın gerçeklerinin yorduğu ruhumuzu dinlendirmek için mi? Yıllardır bilim ve sanatı birleştirme aşkıyla güzel işler yapan Prof. Dr. Mustafa Özel’e göre roman yalnız bunlar için okunmaz. Aynı zamanda insanı tanımamıza, başımıza geleni kavramamıza ve toplum olarak meselelerimize makul çözümler bulmamıza da yardımcı olur. Hayatımızı kurtaracağını düşündüğü bu fikir içinse romanbilime, romantarihe ihtiyacımız olduğunu söylüyor Özel. Biz de bu kavramları daha iyi anlamak için kendisiyle Roman Diliyle İktisat ve Roman Diliyle Siyaset kitapları üzerinden düne, bugüne, yarına ışık tutan romanların neden önemli olduğunu konuştuk.