Mahir Başdoğan: Binicilikten Atçılığa: Hayatı Atla Öğrenmek Üzerine

Mahir Başdoğan, diğer bütün değerli vasıflarını gölgede bırakacak kadar büyük bir at âşığı. İstanbul şartlarında yapıldığı şekliyle atçılık ve binicilik, artık kendisine yetmediği için, şu anda Bayramiç’te yerleşmiş olduğu arazide, en doğal hâliyle atçılık yapmaya çalışmakta. Kendisini atlarıyla beraber yaşadığı bu güzel arazide ziyaret ediyoruz. At seviyoruz, su taşıyoruz ve derin bir sohbete dalıyoruz. Kendisinin ve atlarının doğayı keşfetmesi üzerine konuşuyoruz. Bir zamanlar atlarla yaşadığımız, anıldığımız o eski günlere, o tarz bir atçılığa geri dönebilmenin imkânını sorguluyoruz. At için ne kadar uygun insanlarız? Tekrardan, atların bir makine olarak algılanmadığı, ortak bir ilişki geliştirebilir miyiz? Mahir Hoca’nın şahsi tecrübesinin, bize toplumsal olarak da bir imkân sunabilmesini ümit ettik. İstifadelerinize sunarız.

Devamı Nihayet Dergi 43. Sayımızda…