Handan İnci: Tanpınar Üzerine Çalışmak Türkiye Üzerine Çalışmaktır

“Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında” deyişi Tanpınar’ın hem sanatını hem de hayatını özetler. Bir yandan zamana kafa yorarken diğer yandan bir o kadar “zamansızlaşan” bir yazardır. Yaşadığı dönemde her ne kadar –istediği ölçüde- takdir edilmese de şimdilerde yazarla ilgili derinlikli araştırmalar yapılıyor. Bu konuda uzun yıllar Tanpınar üzerinde çalışan Prof. Dr. Handan İnci, Tanpınar’ın çoğu ilk kez gün ışığına çıkan notları, müsveddeleri, kitap taslakları ve fotoğraflarından oluşan arşivini internet üzerinden kullanıma açtı ve “Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi”ni kurdu. Bu bilgilerden yola çıkarak İnci ile Tanpınar’ın kendisini, yazarlığını, dünya görüşünü ve zamansızlığını konuştuk.

Devamı Nİhayet Dergi 43. sayısında…