Mustafa Kutlu: Vicdan

Onunla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Öyle ki gün yirmi dört saat bize yetmezdi. Bir küçük taşra kentinde çocuktuk. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyor, tüm geleneksel çocuk oyunlarını deniyorduk. İkimiz de mahalle takımında idik. Onun boyu oldukça kısa ve cüssesi küçük olduğundan zaman zaman kadroya alınmaması gerektiği tartışılır; ben hemen karşı çıkardım. Bir kere çok süratli idi. Acayip çalımları vardı. Gerçi topa …

Devamı

Tahsin Görgün: Gayba iman, insanın özgürlüğünün teminatıdır

Röportaj: Nazife Şişman Alemin yaratılışı itibariyle kutsal olduğu, Allah’ın nurunun her şeye sirayet ettiği, meleklerle dolu bir âlem tasavvuruna sahipti Müslümanlar. Modern bilimsel tasavvur bu anlayışı nasıl etkiledi? Kuantum fiziğin tabiat anlayışımızı şekillendirdiği bir dünyada; zamanın bükülebildiği bir bilimsel/kozmolojik tasavvurda meleklere yer var mı? Yeni tabiat tasavvuru ve yeni kozmoloji ile akidevi dil arasında bir irtibatın kurulması ve kozmolojik tasavvurun …

Devamı

Kemal Sayar: Bu âlem gördüklerimizden fazlasıdır

Kim duyar ses etsem, beni melekler katından, diye sorar Rilke. Bir antropoloji öğrencisi, Meksika köyünde kendi kendine konuşup gülen bir yaşlı adamı görür ve muhtara, yaşlı adamın muhtemelen bunadığını ve doktora götürmelerini salık verir. Muhtar, “O mu?” der gülerek, “arada sırada meleklerle konuşur o kadar.” Kuzey Afrika’da bir kır kahvesine giren yoksul bir Hristiyan keşişin eline cebindeki bütün parayı boşaltır …

Devamı

Ekrem Demirli: Yeni bir metafizik inşa etmemiz gerekiyor

Röportaj: Meryem Kerime Halil Manevi hayatın derinliğini kazandıran amillerden birisi melekler… Peki, meleklere imanın nasıllığını düşünmeye nereden başlayacağız? Melekler bahsi geçmişten günümüze hangi meseleler etrafında şekillendi? Müslüman âlimlerin çelişkiye düştükleri ya da tevakkuf ettikleri hususları, naziri düşüncedeki tercihlerini Prof. Dr. Ekrem Demirli’yle konuştuk. Günümüzde meleklere inancın zayıflamış olduğunu düşünüyor musunuz? Elimizde bu konuda insanların inancını değerlendirebilecek bir ölçüt yok tabii. Ama …

Devamı

Mustafa Kara: Çocukluğumun amentü dersleri

İlk amentü bilgilerimi babam Kutuz Hoca ile yaşıt olan mahalle camiinde aldım. İlkokul çağına yaklaşmış veya ilkokula gitmeye başlamış çocuklar, özellikle kış aylarında, şubat tatilinde, omuzlarına birer kuru odun alarak camiye giderdi çünkü caminin sobasını yakmak için odun lazımdı. Orada hocaefendinin rehberliğinde namaz surelerini öğrenirdik; daha sonra da dinî bilgiler dersimiz olurdu. 30-40 çocuk toplanınca önce koro hâlinde sesli olarak …

Devamı

Sadık Yalsızuçanlar: Büyüdüğüm kültürel ortama âlemin boş olmadığı idraki hâkimdi

Röportaj: Osman Ruhi Bican Melek kavramını düşündüğümüzde, meleğin güç kuvvet, tasarruf anlamalarını da yanımıza alıp insanın meleke kazanarak kulluğunu ve ahlakını kemale taşımasını hemen gündemimize dâhil ediyoruz. Meleğin, insanın şahsi tekâmül serüvenindeki görevini nasıl düşünebiliriz? Sadık Yalsızuçanlar’la bu meseleleri ve hayatımızdan çekildiğini hissettiğimiz meleklerle çevrelenmişlik tasavvurunun getirdiklerini konuştuk. Meleklere iman kelam ilminin konusu mu, bu bahis ahlak konusuna dâhil edilebilir …

Devamı

Ömer Türker: Meleklere İman

İman esaslarında ikinci sırada zikredilen meleklere iman, pek çok ayet ve hadiste geçer. Gerek ayetler gerekse ilgili hadisler, varoluş hâlleri sayısınca melek grupları olduğuna delalet etmektedir. Melekler, Allah’ın arşını taşırlar, O’nu sürekli hamd ve tesbih ederler, Allah’ın emrini bütün âleme yayarlar, Allah’ın vahyini peygambere ulaştırırlar, cennet ve cehenneme bekçilik yaparlar, sema kapılarının bekçiliğini yaparlar, yeryüzünde ve gökyüzünde meydana gelen olayları …

Devamı

Ali Tunç: Ateş, pamuğu yakacak kudrete sahip olsaydı su ateşi söndürmezdi!

“… Alışılmışlığın sonucu olarak birinin sebep diğerinin netice olduğuna inanılan iki şeyden birinin, diğerinin yanında bulunması bize göre zaruri değildir. Hatta yan yana bulunan iki şeyden biri sebep, diğeri netice değildir. Bunlardan birinin ispatı diğerinin ispatını içermediği gibi, birinin nefyi de diğerinin nefyini içermez. Bunun için birinin vücudu diğerinin vücudunu gerektirmediği gibi, birinin yokluğu da diğerinin yokluğunu gerektirmez. […] yemek …

Devamı

Sadettin Ökten: Babamdan öğrendiğim en esaslı kavram Cenab-ı Resulullah muhabbeti

Babamdan öğrendiğim temel duygu, Peygamber sevgisi, Cenab-ı Resulullah muhabbeti… Karşı karşıya kaldığı hadiseleri hep Peygamber’i referans vererek değerlendirirdi babam. O sayede küçüklükten itibaren Efendimize karşı önce hayret ve istifham sonra muhabbet ve hayranlık inşa edilmiş oldu. Bu tabii ki sadece sözle olmuyor; bizzat yaşayarak meydana geliyor. Söz, fiil, yorum, hareket… Cenab-ı Resulullah ve O’nun vârisleri âdeta hayatımızın her safhasındaydı, diyebilirim. …

Devamı

Mustafa Özel: Adam olma sanatı

Ramazan sabır ve muhasebe ayıdır. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme fırsatıdır.  İtiraf etmeliyiz ki, şirketlerimizi, kamu kurumlarımızı, hatta ailelerimizi yönetmede çoğu zaman ciddi bir acz içindeyiz. Çünkü kendimizi yönetemiyoruz! “Kendini bilen, Rabbini bilir!” Hadis olup olmadığı tartışmalı olan bu kelam-ı kibar beni çok etkiler. Tersinden okursak, kendini bilmeyen Rabbini (terbiye edicisini!) bilmez. Terbiye olmayan da kendini, aile, şirket veya devletini yönetemez. Charles Handy, çağımızın münevver …

Devamı
1 13 14 15 16 17 67