Hale Sargın: Ne demişler,“ağaç değiliz ya, hareket edebiliriz”

Röportaj: Serap Kabakçı Bir bisiklet ve bir düş insanı her yere götürebilir, diyen Hale Sargın ile iki teker üstünde söyleştik.  Çantanızda ne eksik olmaz? Uzun ya da kısa mesafe fark etmez;…

İsmail Coşkun:“Kaçmaktan vurmayı düşünemiyoruz”

Röportaj: Nihayet Dergi Köy, köylü, köycülük… Osmanlı’dan günümüze her dönemin ortak sorunsalı olarak çıktı karşımıza… Toplumsal yapının içinde farklı yönetim ve iktidarların elinde değişen dönüşen köyü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü başkanı İsmail…

Ramadan Özdemir: İstanbul’a geldikten sonra dernek kurmasaydık kendimi çok yalnız hissederdim

Köyüne hasret İstanbul’u mesken tutmuş çok insan var bu şehirde. Bazıları ile aynı mekânı paylaşırken, aynı zamanda buluşamayız bir türlü… Çünkü zaman onlar için köylerinde geçirdikleri bir aylık bahtiyarlıktır. Geriye kalan ise…

Uğur Eleman: Yetim bir çocuğun gözleri Rabbimizle konuşacağımız kelimelerdir

Röportaj: Ümmühan Karabulut Uğur Eleman Hacettepe Tarih mezunu, tasavvuf tarihi doktoru. İşçi bir babanın evladı, muhafazakâr bir ailenin çocuğu… Gençliğinde neredeyse Batı’nın ve Doğu’nun bütün temel eserlerini okumuş ve iç dünyasında gürültülü…

Hasan Tahsin Feyizli: İnsanda melekleşme istidadı var

Röportaj: Betül Şatır İnsanı yatıştıran sakin ses tonu ile doğruları anlatmayı kendisine vazife edinmiş Hasan Tahsin Feyizli ile ders bahanesi ile biraz zaman geçirirseniz telefonundan her on dakikada bir çağrı sesi duyarsınız.…

Tahsin Görgün: Gayba iman, insanın özgürlüğünün teminatıdır

Röportaj: Nazife Şişman Alemin yaratılışı itibariyle kutsal olduğu, Allah’ın nurunun her şeye sirayet ettiği, meleklerle dolu bir âlem tasavvuruna sahipti Müslümanlar. Modern bilimsel tasavvur bu anlayışı nasıl etkiledi? Kuantum fiziğin tabiat anlayışımızı…

Ekrem Demirli: Yeni bir metafizik inşa etmemiz gerekiyor

Röportaj: Meryem Kerime Halil Manevi hayatın derinliğini kazandıran amillerden birisi melekler… Peki, meleklere imanın nasıllığını düşünmeye nereden başlayacağız? Melekler bahsi geçmişten günümüze hangi meseleler etrafında şekillendi? Müslüman âlimlerin çelişkiye düştükleri ya da…

Sadık Yalsızuçanlar: Büyüdüğüm kültürel ortama âlemin boş olmadığı idraki hâkimdi

Röportaj: Osman Ruhi Bican Melek kavramını düşündüğümüzde, meleğin güç kuvvet, tasarruf anlamalarını da yanımıza alıp insanın meleke kazanarak kulluğunu ve ahlakını kemale taşımasını hemen gündemimize dâhil ediyoruz. Meleğin, insanın şahsi tekâmül serüvenindeki…

Ergün Yıldırım: Kadın ‘ocak’ını kaybedince ‘ev kadını’ oldu

Röportaj: Fatma Barbarosoğlu Ev kadını/çalışan kadın karşıtlığı, modernleşme ile birlikte gündemimize dâhil olan ve hem kavramsal açıdan hem de pratik yaklaşımlar bakımından hâlâ daha netliğe kavuşmamış bir tartışma alanı. Bu konudaki yaklaşımları…

Ayşe Böhürler: İslam coğrafyasının ev kadınları Türkiye’nin ev kadınlarına pek benzemiyor

Röportaj: Nazife Şişman Dünyanın kuzeyinde “ev kadınıyım” demek damgalanmayı peşinen kabul etmek anlamına geliyor. Çünkü ev kadını, gayrı safi milli hasılaya katkısı olmayan, çalışmayan, üretmeyen ve bir erkeğin otoritesini kabullenen kadın olarak…
1 2 3 4 5 8