Gençlerin efendileri

Münire Daniş

İnsan ömrü güçsüzlükle başlar, sonra kuvvete erdirilir ve nihayet yeniden güçsüzlüğe düşürülür. Tabiatı bu evrelere bağlayan Allah, çocukluk ve ihtiyarlığı zayıflıkla, gençliği ise kuvvetle birlikte anar ve kuvvet-güçsüzlük mukayesesi ile gençliğin ehemmiyetine, hayat için en verimli sermaye olduğuna dikkat çeker (30/54).
İnsan ömründe gençlik, en kıymetli ganimet olduğu gibi fark etmeden elden çıkıp giden, kadri bilinmeyen bir fırsat, pişmanlıklar hatırası da olabilir. Ahirette insanın, nerede nasıl tükettiğine dair hesabını vermeden ayaklarının yerden oynamayacağı, “ömür, ilim, mal, gençlik” gibi dört büyük nimetten sorgulanması hadisinde, gençlik önemine binaen ömürden ayrı tutularak zikredilir. (Tirmizi). İslam, kuvvet çağı olan gençliği, doğru idrak ve hayırla sevk etmenin üzerinde ısrarla durur. Allah Resulü’nün, “Gençlik delilikten bir cüzdür” diye haber vermesiyle, “Size hayırlı gençler tavsiye ederim” buyurması, zarara dönüşen, heba edilen kuvvet ile hayra sevk edilen, hayrı görülen kuvvete işaret eder.

Devamı Nihayet Mayıs sayısında…