At

At / Leyla Şerifoğlu

Atın Türk kültüründeki öneminin yerini tespit etmek için başvuracağımız en önemli kaynak, hayattaki en vazgeçilmez üç unsur arasında atın ilk sırada sayıldığı deyiştir belki de: At, avrat, pusat. Türkler, Orta Asya’da yaşadıkları süre boyunca tabiri caizse at sırtından inmemişlerdir. Bu durum Orta Asya Türklüğünün her bir kültürel koduna sirayet eder…

Leyla Şerifoğlu, yazının bulunmasıyla başlayan ilkçağdan beri medeniyetlerin yükünü taşıyan, estetik seviyesi oldukça yüksek olan güçlü, dayanıklı ve asil hayvan; at üzerine yazdı.