Yasal Göçmen, Yasadışı Mülteci (!) – Yusuf Adıgüzel

Halen dünyadaki 20 milyondan fazla mültecinin yüzde 90’ı Türkiye, Pakistan, İran, Lübnan, Ürdün gibi ‘gelişmekte olan’ ülkelerde bulunuyor. Ama mülteci krizi yaşayan Avrupa!.. Yusuf Adıgüzel, hiyerarşiye tabi tutulan göçmenlik ve mültecilik kavramlarını…