Edeb yâ Hû!-Savaş Ş.Barkçin

İslam’da her şey edep üzerinedir. “Edep” kavramı bizim medeniyetimize has bir kavram. Batı dillerinde “edep” kelimesinin karşılığı yok. Ona yakın gelen Fransızcada “étiquette” veya İngilizcede “good manners” tabirleri var. İkisi de aslında…