İsmail Kara: Gerçek manasıyla grup, gelenek ve üslup, statü ve dil olarak ilmî otorite ve âlim yok artık Türkiye’de

Prof. Dr. İsmail Kara Rize doğumlu. Yakın tarihteki emekliliğine kadar Marmara Üniversitesi’nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Çalışma alanı çağdaş Türk düşüncesi ve çağdaş İslâm düşüncesidir.…