Özgen Felek: Amerika’nın ev kadınları

Bizim evin küçüğü okula başladığı sene daha akşamdan mızıldanmaya başlar; ders saatlerinin fazla uzun, teneffüslerin fazla kısa olmasından, okulun özgürlükleri kısıtladığından şikâyet eder; okula gitmenin gereksiz hatta insan yaratılışına aykırı olduğuna bizi…

İlleri var bizim ile benzemez-Özgen Felek

“… ve zann iderim ki sizi bu fikrinizde biraz yanıltan şey burada gördüğünüz insanları Avrupa’dakilerle mukâyese iderek binâ-yı fikr itmenizdir ki, fikrimce en büyük hatâ bu noktadadır. Burada, her şey başkadır, ama…

Yaz İşçileri-Özgen Felek

İnsanlar ikiye ayrılırlar: Yaz gelince tatile çıkabilenler ve ne yaz gelince, ne kış bitince, ne güzde, ne baharda, ne denizde, ne karada hiç tatile çıkamadan bu dünyadan göçüp gidenler. Tatile çıkabilenleri kendi…