İlleri var bizim ile benzemez-Özgen Felek

“… ve zann iderim ki sizi bu fikrinizde biraz yanıltan şey burada gördüğünüz insanları Avrupa’dakilerle mukâyese iderek binâ-yı fikr itmenizdir ki, fikrimce en büyük hatâ bu noktadadır. Burada, her şey başkadır, ama…

Şehir ve nezaket: İstanbul’da yaşama adabı

Şehir ve nezaket: İstanbul’da yaşama adabı – Fatma Tunç Yaşar İstanbul, 19. yüzyılda geçmişte olduğundan daha fazla taşradan uzaklaşmış ve farklılaşmıştı. Bu değişim, dönemin görgü kitaplarına yansımaktaydı… Fatma Tunç Yaşar, şehrin medeniyetle…