Mustafa Özel: Büyüsüz Dünyayı Kâğıtpara Büyüledi!

Modernlik durumunun mahiyetini kavramaya çalışan son iki yüzyılın toplum bilimcilerini iki büyük kampa ayırmak, artık kanıksadığımız bir alışkanlık: Kapitalist uygarlığa görece eleştirel yaklaşan, devrim yahut değişim yanlılarının (“Solcular”) işaret feneri Karl Marx;…

Mustafa Özel: Din ve Girişimcilik

Tarihin motor gücü girişimcilerdir. Sadece iş adamlarını kastetmiyorum. Hepsi de birbiriyle ilintili olmak üzere, dinî, felsefi, ilmî, siyasi, askerî, iktisadi… girişimcilik kategorilerinden söz edebiliriz. Kapitalist çağda iktisadi girişimcilik bunların hepsinden baskınmış gibi…

Mustafa Özel:İş’te dua, şeref, adalet!

Modern iktisat/işletme literatürü “maneviyatın üç atlısı”na bigânedir. Dua, şeref ve adaletin yerini “inovasyon, verimlilik ve kâr” almıştır. Maddiyatın bu üç atlısına karşı değilim; fakat ölçü şaşıp da, terazinin kefelerinden birine aşırı yüklenilince,…

Mustafa Özel: Çocuklaş ki, insan ol!

Muhtemelen bu yazı bayram günü elinizde olacak. Bayramlar, çocuklaşma günlerimiz. Çocuk, insana en yakın beşer. Hayvan yanımız, çocukta kendini ifadeye imkân bulamıyor, yahut kurban ediliyor. Ve büyüdükçe, çocukluğumuz nispetinde eksiliyor insanlığımız. Daha…

Su, ateş ve kapitalizm-Mustafa Özel

Simya, tarih boyunca esas olarak servet değil, kemal arayışıydı. Roger Bacon’a atfedilen bir eserde (The Mirror of Alchimy) şöyle tarif ediliyordu: “İksir adı verilen muayyen bir tıbbî maddenin nasıl yapılıp başka maddelerle…

Adalet mülkün temeli değil

Mustafa  Özel Siyasetnâmelerde “hikâyet” başlığı altında verilen olayların, kurgusal mahiyetine vurgu yapılmaktadır. Bu olayların doğru olmasından ziyade, doğru olduğuna inanılmasının talep edilmesidir mühim olan. Modern zamanlarda ne bu idealist kurguya ne de…