Münire Daniş: Çocuk(la) olmak

Modern yaşamın olanakları; her şeyi olduğu gibi, çocuğun ihtiyaçlarını, yetişme imkânlarını, mutluluk araçlarını, terbiye ölçülerini de yeniden tanımladı ve yeni bir kurguyla çocukluğu doğasından uzaklaştırdı. Benim kuşağım, çocukluğun doğasına en yakın son…

Gençlerin efendileri

Münire Daniş İnsan ömrü güçsüzlükle başlar, sonra kuvvete erdirilir ve nihayet yeniden güçsüzlüğe düşürülür. Tabiatı bu evrelere bağlayan Allah, çocukluk ve ihtiyarlığı zayıflıkla, gençliği ise kuvvetle birlikte anar ve kuvvet-güçsüzlük mukayesesi ile…

Mutlak Güzelin Yolcusu: Hifâ Hatun

Mutlak Güzelin Yolcusu: Hifâ Hatun – Münire Daniş Saadet asrında bir kadın, hikâyesiyle ortaya çıkar. Öyle bir hatırası var ki, hakkında başka bir bilgiye ihtiyaç bırakmaz… Hifâ Hatun’un dilden dile dolaşan güzelliğinin…