Şair iktisatçı Goethe-Mustafa Özel

Şair iktisatçı, fennî sünnetçi kadar kulağı tırmalayan bir tamlama. Şiir gibi ulvî bir sanatla, iktisat gibi kişisel çıkar anaforunu çözümlemeye çalışan kasvetli bir bilimi yan yana anmak, yakışır mı? Modern dünyanın en…

Adalet mülkün temeli değil

Mustafa  Özel Siyasetnâmelerde “hikâyet” başlığı altında verilen olayların, kurgusal mahiyetine vurgu yapılmaktadır. Bu olayların doğru olmasından ziyade, doğru olduğuna inanılmasının talep edilmesidir mühim olan. Modern zamanlarda ne bu idealist kurguya ne de…