Faruk Yaslıçimen: Kültür İşini Ne Yapacağız Sayın Başkan?

Sayın Başkan, halkın teveccühü ile seçildiniz. Canıgönülden tebrik ederim. Hane halkı, aile efradı ve hatta komşularınız çok mesut. Neden olmasınlar ki, kendi içlerinden tanıdık bildik biri şimdi o makamın muvakkaten de olsa…