Mirasın Tevarüsünde Büyük Eserler

Mehmet Erken İsmail Kara, Osman Nuri Ergin’e değindiği “Osmanlı Cumhuriyet’e Nasıl Taşınır?” başlıklı yazısında Ergin’in bazı eserlerinde Osmanlı kültürünü yeren ifadelerinden örnekler verir ve bu tavrı anlamlandırmak için şu soruları sorar: Bu…