Cahilinden satılık diploma!

Devlet üniversitelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Özel üniversiteler ve vakıf üniversiteleri, şık kampüslerini sergileyerek daha fazla öğrenci çekmeye çalışıyor. Diplomanın önemi artarken, değeri düşüyor.

Üniversiteler meslek ahlakına sahip bireyler yetiştirebiliyor mu? Ben okumadım bari onlar okusun diyen ailelerin fedakârlığı, evlatlarının hayatını garanti altına alabiliyor mu?

Bu ay tüccarlaşan okulların krediyle dağıttığı diplomalara dikkat çektik.

Hayatımızın Hikâyesi’nde, günümüz eğitiminin bütünlüklü bir bakış sunmuyor oluşunu; başarının ve bilginin, performans ve reyting üzerinden değerlendirilişini; nasıl diplomalı cahillere dönüştüğümüzü ele aldık.

Ali Ayçil, bütünden koparılmamızı, bir şeyin bilgisi karşılığında her şeyin cahili haline gelişimizi yazdı: İnsan nasıl yarımlaştırılır?

Kuran-ı Kerim’in ilim sahibi olmak ve cahil kalmak tanımlarını Münire Daniş yazdı: İlim ne için?

Sema Babuşçu, okulluların edebiyatı Urfa’da Fuzuli gazeli okuyan insanlardan, Konya’da şiir söyleyen âşıklardan daha az yaşıyor olduğu üzerine yazdı: Gül aşkına hoş nağme-i rana okuruz

Dünya sermaye hareketlerine göre inşa edilen okullarımızı İbrahim Yinal yazdı: Tüccar okul.

Osman Bülent Manav, kuşları yüzmeye balıkları uçmaya zorlamaya benzeyen eğitim sistemimize nazire yazdı: Karpuzun göbeğini kim sevmez?

Beyza Karakaya; mesleğinin, alanının, çalıştığı konunun cahillerini anlatan çok perdeli bir oyun yazdı: Cahillikler Kumpanyası

Zehra Yaren, Prof. Dr. Burhanettin Tatar ile gerçeklikten kopan, manipüle edilen dini bilgiler üzerine bir söyleşi yaptı: Hareketin olmadığı yerde ufuk fark edilemez

Yusuf Kaplan kendi eğitim hayatını Betül Şatır’a anlattı: Ailem tıp okumadığımı üç yıl sonra öğrendi

Bir harf öğretene kırk yıl kul köle olunan zamanlardan, bir harf öğrenene kırk yıl kul köle olunan zamanlara… Özgen Felek yazdı: Kırmızı yanaklı kız

Emel Özkan, bilincimizden dilimize yansıyan aynada bilgi ve cehalete baktı: Cahillik etmek

Fatma Tunç Yaşar, Osmanlı’nın son dönem eğitim idealini Talim ve terbiyenin maksadı: hayata hazırlanmış, her manasıyla adam

İpek Coşkun & Dilruba Tokluca, AVM’ye yakınlık üzerinden tanıtım yapan özel üniversitelerin şaşırtıcı reklamlarını ele aldı: Yükseköğretimin “VIP” hâli

Ayşe Kaya: Doktorluktan sanatkârlığa incelen bir ruhu, Süheyl Ünver’i yazdı.

Ayrıca…

Mustafa Özel: Din ve büyüden paranın büyüsüne

Ayşe Sevim: Ejderhanın bir günü

Ercan Yılmaz: Karganın mihmandarlığında

Mehmet Galip: Krizantem içimde bir yaradır

Aybala Hilal Yüksel: Fırsat eşitliğinin imkânı

Mustafa Çiftçi: Eşyanın Hikâyesi- Tebeşir

Suavi Kemal Yazgıç: Samatya