Duvak

Bilincin gizi dilde izi: Duvak / Emel Özkan

Kadim zamandan günümüze, hemen her toplumda kendine ortak değer edinmiş bir nesnedir duvak. Gelinin yüzünü gözden sakınan bir kapak, bir mahfaza. Vaktiyle mahremiyeti temsil ederken, şimdi gelini gizemli ‘gösteren’ bir aksesuar niteliği taşıyor. Kendine yabancılaşan nesneler arasında, belki de başta geliyor…

Emel Özkan, gelinleri gözlerden sakınan duvağın köklerine götürüyor bizi. Duvak kelimesinin dilimize yansımasına ve modern zamanla birlikte dönüşen anlamına değiniyor.